RAS-project (Robots en Autonome Systemen).

Robots en autonome systemen kunnen helpen militaire missies veiliger en efficiënter te laten uitvoeren. Voor de Landmacht onderzoeken wij hoe intelligentie in robots daaraan kan bijdragen voor taken zoals logistiek en verkenning. Dat doen we met een simulatie en een virtual reality presentatie.

simulatie.

Binnen het RAS-project onderzoekt de Landmacht hoe robots en autonome systemen militairen kunnen ondersteunen. In de markt is al heel veel technologie beschikbaar, maar vaak ontbreekt het aan de intelligentie om systemen echt autonoom te laten opereren. Wij bouwen een simulatie om te onderzoeken wat er gebeurt als intelligente robots (sensor)informatie ontvangen en een doelstelling meekrijgen. Welke keuzes gaan ze maken, welke beperkingen ondervinden ze, hoe communiceren ze met collega-robots en – voor later – hoe kunnen ze samenwerken met mensen?

Slider-Case-RAS-Demcon
veel ervaring met robotica en AI. ”

kennis van de echte wereld.

Wij zetten onze brede expertise van mechatronica, robotica, vision en fysica in. Zo weten we hoe een robot in de echte wereld beweegt. Ook hebben we veel ervaring met kunstmatige intelligentie (AI). We integreren onze kennis in een simulatie. Daarmee kunnen we basisfunctionaliteit testen, gevoel krijgen voor de benodigde rekenkracht en fundamentele ontwerpkeuzes maken. Hoe moeten we de communicatie en intelligentie tussen de robots organiseren? Hoe opereert een eenheid bestaande uit (onder meer) robots? Welke designparameters zijn in de praktijk doorslaggevend?

Contact-Timo-Roestenberg-Demcon

“wij vullen een ontbrekend puzzelstukje in.”

De Landmacht werkt heel hands-on en gaat gewoon aan de slag met innovatieve en al beschikbare technologie. Een van de ontbrekende puzzelstukjes is intelligentie in robots. Daar mogen wij aan werken, omdat we veel ervaring hebben met robotica en kunstmatige intelligentie. Met een gave virtual reality animatie gaan wij een belevenis creëren die laat ervaren hoe een intelligente robot functioneert.